The Wedding by St. Wyspiański

Scenes from play:
“The Wedding” by Stanisław Wyspiański
The Juliusz Słowacki Theatre in Cracow
2008